tel.: 604 939 844

Ceny stavebních prací

V naších cenových nabídkách zaručujeme konečné ceny, v závislosti na úplnosti dodaných podkladů a dodržení rozsahů naceňovaných prací. Jakékoliv změny v projektech a tím následné pohyby cen oběma směry jsou neprodleně konzultovány a odsouhlaseny. Jsme plátci DPH, tudíž dle platných směrnic a předpisů pracujeme v konkr. případech ve snížené sazbě DPH.

Podívejte se na naše stavební a ostatní tipy.