tel.: 604 939 844

Sanační práce

Realizujeme dodatečné izolace stavebních konstrukcí proti vlhkosti. Izolace provádíme formou provětrávaných dutinových podlah s nádechy a výdechy a provětrávané drenáže soklového zdiva systémpem IPT desek. V závislosti na stupni vlhkosti objektu, kombinujeme s chemickou tlakovou injektáží a sanačními omítkami.

Nejčastějšími příčinami vlhkosti staveb je lidská hloupost a šetrnost, která se projevuje zejména při:

  • Chybném řešení podlahových skladeb starých objektů při rekonstrukcích (betonáž podlah bez - návaznosti hydroizolací svislých konstrukcí).
  • Bezhlavém zateplení objektu bez současného řešení vodorovných hydroizolací.
  • Výměnou oken, která se neblaze projeví na zvýšení vlhkosti interiéru odstraněním přirozeného odvětrávání.
  • Nedostatečným pochopením záměrů původních stavitelů při projektování a provádění různých větracích systémů v zájmu životnosti objektu. Odstraněním těchto systémů často dochází k velice špatné kondici těchto objektů.
  • Chybný výběr dodavatele prací z důvodu maximální finanční úspory.
Další příčiny zvýšené vlhkosti staveb: - Dožilé původní hydroizolace - Nedostatečná kapacita střešních svodů

Podívejte se na naše stavební a ostatní tipy.